Realisatie

De Breischool en de goede doelen wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Zachtelijn en donaties van garen en spulletjes.

Via deze ANBI stichting kan sponsoring aangevraagd en ontvangen worden voor de materiaal- en organisatiekosten.

email:                 zachtelijn@gmail.com
post:                    kruizemunt 16 – 2201 MX
telefoon             06 44533756
bank                   NL 77 RABO 0330 4674 84 t.n.v. Stichting Zachtelijn
kvk nr              71491392
ANBI                  Status toegekend 23 april 2018

Hartelijk dank voor uw steun!